Calculul suprafetelor

Cum se calculeaza suprafata unei locuinte

Atunci cand achizitionam o locuinta pretul acesteia este raportat la o suprafata. De cele mai multe ori nu este specificat tipul acestei suprafete. In continuare vom detalia modul de calcul al suprafetelor.

Aria construita (A) este aria sectiunii orizontale a cladirii, la cota zero a parterului, masurata pe conturul exterior al peretilor. In aria construita nu intra:

- nisele cu aria mai mare de 0,4 mp;

- treptele exterioare si terasele neacoperite;

- ariile curtilor interioare si ale curtilor exterioare de lumina sau de acces (curti englezesti) mai mari de 4 mp.

Pentru constructiile subterane si subsoluri aria construita se masoara la cota finita a pardoselii si se considera aria sectiunii orizontale cuprinsa in conturul exterior al peretilor, inclusiv grosimea zidului de protectie a izolatiei.

In cazul constructiilor amplasate pe teren in panta, aria constructiei se calculeaza in plan orizontal, in trepte, functie de teren si specificul constructiei.

Aria construita pe apartament (Acap) este suma ariilor utile ale logiilor si balcoanelor precum si a cotei parti din suprafetele partilor commune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea gunoaielor, casa liftului,etc.) la care se adauga suprafata aferenta ocupata de peretii interiori si exteriori ai apartamentului.

Aria utila (Au) este aria desfasurata mai putin aria peretilor.

Aria desfasurata (Ad) este suma ariilor tuturor nivelurilor.

Aria peretilor (Aper) este suma ariilor orizontale ale sectiunilor peretilor, panourilor si stalpilor exteriori si interiori si a cosurilor de fum.

Aria utila a apartamentului (Auap) este suma ariilor utile ale incaperilor din apartament. Nu cuprinde:

- aria logiilor si a balcoanelor;

- pragurilor golurilor de usi ale trecerilor cu deschideri pana la 1,00 m;

- nise de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si cazane de baie (cate 0,50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie) in cazul in care incalzirea se face cu sobe.

In cazul locuintelor duplex rampa mai putin palierele nu se cuprind in suprafata utila a apartamentului.

Aria locuibila pe apartament (Alap) este suma ariilor destinate pentru locuit (camera de zi, dormitoarele).

Aria nivelului (Aniv) este aria sectiunii orizontale a cladirii la un nivel dat, delimitata de conturul sau exterior.

Aceasta arie se masoara la 1 m deasupra pardoselii finite. In aria nivelului se cuprind si ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:

- ariile teraselor circulabile cu diferite functiuni;

- ariile balcoanelor interioare (la teatre sau cinematografe);

- ariile subpantelor;

- ariile balcoanelor si logiilor;

- ariile porticelor de circulatie si a gangurilor de trecere daca acestea nu au inaltimea mai mare decat a unui etaj, se considera aferente numai primului nivel deservit;

- aria coridoarelor exterioare;

- aria scarilor exterioare de acces intre niveluri, intra in calculul ariei nivelului deservit;

- aria incaperilor cu inaltime libera mai mare de 1,80 m (subsol, camera motoarelor, incaperi la mansarda, etc.);

- aria rampelor exterioare si a scarilor de acces de la magazii, depozite, etc.;

- aria aferenta lucarnelor in cazul mansardelor daca h>1,80 m.

In aria nivelului nu se cuprind:

- copertinele cu suprafete mai mici de 4 mp si adancimea mai mica de 2 m, profilele ornamentale si cornisele;

- invelitorile, terasele necirculabile, (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;

- golurile mai mari de 4 mp, fiecare in parte numai la curti de lumina si curti englezesti;

- treptele exterioare si terasele neacoperite;

- aria aferenta lucarnelor in cazul mansardelor, daca inaltimea este mai mica de 1,80 m.


Coeficientii urbanistici

P.O.T - procentul de ocupare al terenului - exprima raportul dintre aria construita (A) si suprafata terenului considerat (St) inmultit cu 100 (exemplu. P.O.T = 25%). Exemplu: in cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifica un P.O.T de 25%, atunci se poate construi pe maxim un sfert din suprafata terenului.

C.U.T - coeficientul de utilizare al terenului - exprima raportul dintre aria desfasurata a tuturor nivelurilor (Ad) si suprafata terenului (St).