Documentatii de urbanismUrbanismul este stiinta dezvoltarii oraselor, care inglobeaza toate aspectele: locuire, utilitati, transport, educatie, mediu, patrimoniu. Din punct de vedere juridic, urbanismul se manifesta prin reguli de functionare a oraselor, care sunt prevazute in documentatiile de urbanism. Cadrul legislativ este Legea 350/2001 privind

amenajarea teritoriului si urbanismul.

Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor, prin elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare spatiala, durabila si integrata, pe termen scurt, mediu si lung.

Prin documentatii de urbanism se întelege: planurile de urbanism, regulamentul general de urbanism si regulamentele locale de urbanism, avizate si aprobate conform prezentei legi.

Documentatiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbana referitoare la un teritoriu determinat, princare se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile, procesele si masurile de amenajare si de dezvoltare durabila a localitatilor. Documentatiile de urbanism se elaboreaza de catre colective interdisciplinare formate din specialisti atestati în conditiile legii.

Documentatiile de urbanism au caracter de reglementare specifica si stabilesc reguli ce se aplica direct asupra localitatilor si partilor din acestea pâna la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.

Documentatiile de urbanism sunt urmatoarele:

a) Planul urbanistic general (PUG) si regulamentul local aferent acestuia;

b) Planul urbanistic zonal (PUZ) si regulamentul local aferent acestuia;

c) Planul urbanistic de detaliu (PUD).

Fiecare documentatie se compune din parte desenata (planse desenate privind regimul juridic, retelele, situatia existent, propuneri si reglementari….etc), si parte scrisa (regulament scris) care contine prevederi privind functoiunile admise, materiale folosite, etc.

Planul Urbanistic General (PUG) are atât caracter director si strategic, cât si caracter de reglementare si reprezinta principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare a localitatilor.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este instrumentul care coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate, in coordonare cu Planul urbanistic general.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela în relatie cu parcelele învecinate.

Toate documentatiile de urbanism se realizeaza în format digital si format analogic, la scara adecvata, în functie de tipul documentatiei, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul national de referinta Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor masuratori la teren, cu respectarea si integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara, puse la dispozitie de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara