Obtinerea terenului


La achizitionarea terenului trebuie sa luati in calcul urmatoarele elemente:

 

1. Terenul trebuie sa aiba situatia juridica clara: modul de dobandire al terenului (mostenire, retrocedare, vanzare-cumparare, donatie, etc) trebuie  dovedit prin acte originale. Pentru a fi siguri de valabilitatea si corectitudinea actelor originale, dar si in cazul unor litigii care au ca obiect terenul ar fi bine sa consultati un avocat sau notar.

2. Vanzatorul trebuie sa prezinte documentatia cadastrala a terenului si a eventualelor constructiilor ce se afla pe teren.

3. Cadastrul si intabularea sunt acte care trebuiesc prezentate atat la cumpararea unui teren, cat si a unei case. CADASTRUL certifica inscrierea in Registrul de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie acesta casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare. Inscrisul in Cartea Funciara (INTABULAREA) are aceeasi rol ca si cartea de identitate pentru o persoana. Numai dupa ce este realizata acesta etapa cumparatorul devine efectiv proprietar pe un imobil si/sau teren.

4. Terenurile cu o suprafata mai mica de 150 mp sunt declarate neconstruibile, prin urmare pentru aceasta suprafa?a nu se poate ob?ine Autoriza?ie de Construire, decât pentru consolidarea casei deja existente si numai daca aceasta este realizata din zidarie.

5. Accesul auto si pietonal la teren. Deschiderea la drumul de acces, mijloace de transport.

6. Existenta utilitatilor in zona, posibilitati de bransare si distanta fata de acestea: gaze, curent, apa, canalizare. Terenurile care sunt strabatute de retele, conducte ale furnizorilor de utilitati pot fi necostruibile sau avea limitari impuse.

7. Pentru a fi construibil terenul trebuie sa se afle in intravilan curs-constructii. Conform Legii nr. 50/1991, republicata intravilanul localitatilor se stabileste prin Planul de Urbanism General (PUG). Asadar, inainte de a achizitiona un teren extravilan, este indicat sa verificati PUG-ul (cu cat distanta fata de intravilan este mai mare, cu atat mai “dificile” vor fi trecerea acestuia in intravilan si aducerea utilitatilor). Trecerea unui teren din extravilan in intravilan se face numai in baza unei documentatii de urbanism( Plan Urbanistic Zonal-PUZ) care trebuie intocmit de o persoana autorizata (arhitect) si aprobat de autoritatea locala administrativa competenta (Consiliul local, judetean etc). In cazul in care terenul se afla in intravilan dar agricol acesta trebuie trecut in intravilan curs-constructii si se plateste o taxa suplimentara pentru a se putea construi pe el.

8. Cel mai bine solicitati un certificat de urbanism de informare in vederea vanzarii. Incadrarea terenului in documentatiile de urbanism elaborate pentru zona din care face parte terenul este foarte importanta deoarece de aici aflam informatii despre:

- retragerile minime fata de limitele de proprietate pe care viitoarea constructive trebuie sa le respecte

- procentul de ocupare al terenului (POT), coeficientul de utilizare al terenului (CUT)

- regimul de inaltime

 

9. Natura terenului (studiul geo-tehnic). Structura solului influenteaza in special modul si adancimea de fundare. Un teren mai “moale”, sau pe care a fost aruncat moloz (cazul multor terenuri din jurul Bucurestiului), nivelul ridicat al panzei freatice implica un cost semnificativ mai mare al fundatiei imobilului.