Cartea tehnicaCartea tehnica a constructiei reuneste un ansamblu al documentelor tehnice.

Acestea cuprin informatii referitoare  la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente aceteia.

Ea trebuie sa cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea starii tehnice a evolutiei constructiei in timp.

CUPRINSUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI ESTE URMATORUL:

• Cap. A: documentatia privind proiectarea;

• Cap. B : documentatia privind executia;

• Cap. C : documentatia privind receptia;

• Cap. D : documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.