Costuri avize

  CERTIFICAT DE URBANISM   – Cladiri –intre 5 si 13 lei (in functie de suprafata teren)

 

Documente necesare:
1. copie carte de identitate

2. cerere tip
3. chitanta achitarea taxei legale
4.plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2exemplare) si plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (
5.Extras de carte funciara (tarif –20lei)
6. copie act de proprietate
7. Memoriu de arhitectura

 

Aviz Transport Public –40lei+

 

Documente necesare:
1.cerere tip solicitare aviz
2.fisa tehnica
3.copie certificat de urbanism –  1 exemplar
4.plan de incadrare în zona scara 1:2000 –  1 exemplar
5.plan de situatie in care sa se prezinta si zona de afectare a retelei de transport scara 1:500
6.plan detaliu lucrare
7.profil transversal sau longitudinal in functie de lucrare

 

Aviz I.S.U. /Pompieri-

 

Documente necesare:
1.cerere tip
2.fisa tehnica
3.copie certificat de urbanism
4.proiect D.T.A.C
5.actul de proprietate
7.documentatie tehnica referitoare la masurile PSI
8.opisul cu specificarea documentelor depuse

 

Aviz Protectie Civila- 50 lei

 

Documente necesare:
1.cerere tip solicitare aviz
2.fisa tehnica completata
3. plan de situatie scara 1:500 sau 1:1000 –1 exemplar
4. plan subsol detaliat si sectiuni caracteristice adapost
5.plan de incadrare în zona
6. proiect D.T.A.C (verificat conform legislatiei in vigoare)
7.memoriu tehnic cu rubrica separata in care se prezinta zona de protectie civila
8. copie certificat de urbanism
9.calculul justificativ – în cazul depasirii contravalorii adapostului cu mai mult
de 5% din valoarea totala a constructiei.
10.documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire

 

Aviz Circulatii- 50 lei

 

Documente necesare:
1.cerere solicitare aviz
2. plan de incadrare în zonã
3. memoriu tehnic arhitectura
4. copie certificat de urbanism
5. fisa tehnica
6.plan de situatie scara

Aviz Serviciu Telecomunicatii – 35lei+

 

Documente necesare:
1.cerere tip solicitare aviz
2.fisa tehnica completata
3.copie certificat de urbanism
4.plan de incadrare în zona scara 1:2000
5.plan de situatie scara 1:500

 

 

 

 

Aviz apa si canalizare : 20-100 lei

Documente necesare:
1. copie carte de identitate a proprietarului
2. copie act de proprietate

3. copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexa la Certificatul de urbanism – 2exemplare
4. copie Certificat de Urbanism

 

Aviz alimentare cu energie electrica – 120 lei

Documente necesare:

1. copie carte de identitate a proprietarului
2. copie act de proprietate

3. . copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexa la Certificatul de urbanism – 2exemplare

4. certificatul de urbanism

5. .cerere tip de racordare;
6.aviz de amplasament/acord unic în copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv;

7. datele tehnice si energetice legate de consumul utilizatorului

8. dovada achitarii tarifului de emitere aviz.

 

 

Aviz salubritate – varianza in functie de agentul economic care presteaza serviciul

Documente necesare:
1.copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului
2.copia contractului de proprietate sau de inchiriere
3.copie taxa;

 

 

Aviz Protectia Mediului- 100lei

 

Documente necesare:
1.cerere solicitare acord
2.fisa tehnica (daca este cazul)
3. numar SIM
4.actul de proprietate sau inchiriere
5.document notificare mediu

6. copie certificat urbanism
7.plan de incadrare in zona – 1 exemplar
8.plan de situatie sc.1:500 (1:1000) – 1 exemplar
9.fatade sc.1:50 (1:100) (daca se cer)

 

Aviz gaze natural - variaza in functie de complexitatea proiectului

Documente necesare:
1. cerere tip completata;
2. memoriu tehnic de arhitectura;
3. copie dupa certificatul de urbanism;
4. copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism

 

 

Aviz agent termic– variaza in functie de furnizor

Documente necesare:
1.cerere tip completata
2.actul de proprietate asupra terenului
3.copie dupa certificatul de urbanism
4.copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism – 2exemplare
5.memoriu tehnic de arhitectura