Receptia lucrarilor


Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este actul prin care investitorul certifica realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale, cu cerintele legislative in vigoare si declara ca accepta sa preia lucrarile executate optime pentru a fi date in folosinta.

La receptia constructiilor se face proces–verbal de receptie, pe baza proiectului tehnic si autorizatiei de constructive intocmit de catre o comisie formata din:

- reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii ;

- reprezentantul autorizatorului (primariei) printr-un membru al compartimentului Disciplina in Constructii;

- reprezentantul proiectantului, prin arhitect si inginerul – proiectant al structurii de rezistenta ;

- reprezentantul beneficiarului prin dirigintele de santier. Cu aceasta ocazie proiectantul da o declaratie de conformitate prin care se atesta ca imobilul supus receptiei este conform proiectului. Receptia constructiei se poate face numai daca imobilul este realizat cel putin la faza “rosu” avand inchiderile exterioare (ferestre, usi) si acoperisul executate.

Comisia de receptie examineaza:

a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, avize si conditiile de executie impuse de autoritatile competente.

Examinarea se va face prin:

- cercetarea vizuala a constructiei;

- analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei;

b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii;

c) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.

d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in documentatia anexa la contract.

In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii tehnice a constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari suplimentare, probe si alte teste.